Persoonlijk contact

Persoonlijk contact

In onze school hechten we veel belang aan persoonlijk contact.
Als je op school komt spreek gerust de leerkrachten, ons secretariaat, de zorgcoördinator, zorgleerkrachten of directie aan.
We proberen meteen je vraag te beantwoorden.
Kan je niet binnen de schooluren langskomen maak een afspraak.