Inschrijven oudercontact 27 november 2023

Sinterklaasfeest
Kerstwandeling

GO! Dansers

Body

Kinderen die graag bewegen en dansen krijgen de kans om zich aan te sluiten bij de GO! Dansers. Iedere donderdag leren we nieuwe dansmoves. Uiteraard mag een klein dansoptreden op regelmatige basis niet ontbreken.

Schaken

Body

Over de middag kunnen de kinderen lessen schaken krijgen en is er ruimte om een partijtje te schaken.

Latijn

Body

In samenwerking met de secundaire school ATHENA krijgen de kinderen uit het zesde leerjaar vrijblijvend lessen latijn aangeboden op woensdag.

Leren fietsen

Body

Onze doelstelling is dat alle kinderen uit onze school leren fietsen. Het ideale vervoermiddel om je door de stad te verplaatsen. Onze leerkrachten lichamelijke opvoeding zetten zich over de middag intensief in om fietsvaardigheden bij te leren.

Ijsbergrekenen

Body

Vanaf de kleuterklas tot het zesde leerjaar zetten we sterk in op inzichtelijk rekenen zodat de kinderen complexe rekenproblemen kunnen oplossen.

Extra aandacht voor lezen en begrijpend schrijven

Body

Vanaf de peuterklas worden kinderen gestimuleerd om in boeken te snuisteren. In de lagere afdeling wordt er iedere dag intensief gelezen (principe van LIST).

Vanaf het vierde leerjaar wordt er extra aandacht besteed aan begrijpend lezen volgens de didactiek DENK.

Halloween op school