Ijsbergrekenen

Vanaf de kleuterklas tot het zesde leerjaar zetten we sterk in op inzichtelijk rekenen zodat de kinderen complexe rekenproblemen kunnen oplossen.