Extra aandacht voor lezen en begrijpend schrijven

Vanaf de peuterklas worden kinderen gestimuleerd om in boeken te snuisteren. In de lagere afdeling wordt er iedere dag intensief gelezen (principe van LIST).

Vanaf het vierde leerjaar wordt er extra aandacht besteed aan begrijpend lezen volgens de didactiek DENK.