Pedagogische studiedag/vrije dag voor de leerlingen

Geen school voor de kinderen, wel voor de leerkrachten.

Pedagogische studiedag