Hiervoor kiezen ouders voor Basisschool Stene!

 

Aparte speelplaatsen

Body

We hebben meerdere ruime speelplaatsen.
De peuters en kleuters hebben aparte speelplaatsen waar ze samen met hun leeftijdsgenoten de omgeving kunnen ontdekken.
De kleuters kunnen de straaljager bemannen.
Ook het derde kleuter en het eerste leerjaar spelen op een aparte speelplaats

Onze groene locatie

Body

Onze basisschool ligt in een rustige woonwijk met veel groen.
Ook het nieuwe schoolgebouw (sinds 2012) met polyvalente ruimte maakt het aangenaam vertoeven.

Twee peuterklassen

Body

We beschikken over twee volwaardige peuterklassen.
Zo kan uw peuter (vanaf 2,5 jaar) rustig wennen aan de voor hen nieuwe omgeving en structuren.
Nadien stroomt uw kleuter door in een van onze zeven kleuterklassen.

De slaapklas

Body

Speciaal voor onze peuters is er een rustmoment na de middag.
Zo ontsnappen ze even aan de drukte en kunnen ze in stilte de voorbije indrukken verwerken.

We beschikken over speciaal uitgeruste bedjes en natuurlijk mag hun favoriete knuffel hierbij niet ontbreken.

Kinderyoga

Body

We willen dat iedereen zich goed voelt in onze school.
Daarbij is het belangrijk om niet alleen te leren, maar ook te spelen en te ontspannen.
Zo zijn er yogalessen voor de peuters en de jongste kleuters.
Yoga helpt de zintuigen en de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren.
Het is nog eens leuk ook.

Extra aandacht voor lezen en begrijpend schrijven

Body

Vanaf de peuterklas worden kinderen gestimuleerd om in boeken te snuisteren. In de lagere afdeling wordt er iedere dag intensief gelezen (principe van LIST).

Vanaf het vierde leerjaar wordt er extra aandacht besteed aan begrijpend lezen volgens de didactiek DENK.

Ijsbergrekenen

Body

Vanaf de kleuterklas tot het zesde leerjaar zetten we sterk in op inzichtelijk rekenen zodat de kinderen complexe rekenproblemen kunnen oplossen.

Aandacht voor gezondheid en milieu (MOS)

Body

We willen als school ook de afvalberg kleiner maken en leerlingen bewust laten omgaan met afval. Zo vragen we om als tussendoortje fruit en groenten mee te nemen. Het groenafval verdwijnt in onze composthoop.

Een leertraject op maat

Body

Iedereen leert op zijn eigen tempo en zijn manier.
We zijn overtuigd dat je leert door uitgedaagd te worden.
Door een leertraject op maat op te stellen zorgen we ervoor dat iedereen uitgedaagd wordt en blijft bijleren.

Interactieve digitale borden

Body

Als school willen we op een interactieve manier lesgeven.
Met interactieve digitale borden wordt opzoeken kinderspel.

Persoonlijk contact

Body

In onze school hechten we veel belang aan persoonlijk contact.
Als je op school komt spreek gerust de leerkrachten, ons secretariaat, de zorgcoördinator, zorgleerkrachten of directie aan.
We proberen meteen je vraag te beantwoorden.
Kan je niet binnen de schooluren langskomen maak een afspraak.

Leren fietsen

Body

Onze doelstelling is dat alle kinderen uit onze school leren fietsen. Het ideale vervoermiddel om je door de stad te verplaatsen. Onze leerkrachten lichamelijke opvoeding zetten zich over de middag intensief in om fietsvaardigheden bij te leren.

Latijn

Body

In samenwerking met de secundaire school ATHENA krijgen de kinderen uit het zesde leerjaar vrijblijvend lessen latijn aangeboden op woensdag.

Schaken

Body

Over de middag kunnen de kinderen lessen schaken krijgen en is er ruimte om een partijtje te schaken.

GO! Dansers

Body

Kinderen die graag bewegen en dansen krijgen de kans om zich aan te sluiten bij de GO! Dansers. Iedere donderdag leren we nieuwe dansmoves. Uiteraard mag een klein dansoptreden op regelmatige basis niet ontbreken.