Schorreloop

Schorreloop

Cross 2: Schorreloop
 
Op woensdag 25 september 2019 staat de tweede cross gepland waar de leerlingen van basisschool Stene kunnen aan deelnemen. De Schorre Cross – Loop Oostende naar de top!
De activiteit gaat door op woensdagnamiddag en is volledig gratis. De leerkrachten zijn tot 15 minuten voor en 15 minuten na de loopwedstrijd aanwezig.
Indien de leerling ingeschreven is maar door omstandigheden niet kan deelnemen verwittig dan de leerkracht.
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u tijdig aanwezig te zijn! 15 minuten vooraf!!!!
 
Start voor de kleuters om 14u10 en om 14u20 voor de basisscholen.
Categorieën en afstanden

  jongens en meisjes 
14u10. 3° kleuterklas 5' loopproef
14u20 1° leerjaar 8' loopproef
14u35 2° leerjaar 8' loopproef 
14u50 3° leerjaar 10' loopproef 
15u05 4° leerjaar 10' loopproef
15u20 5° leerjaar 12' loopproef
15u40 6° leerjaar 12' loopproef
 Verantwoordelijke  leerkrachten : Juf Julie, juf Cindy, juf Heidi
 Zelf meebrengen: Eigen veiligheidsspelden meebrengen!!!!!
Bij aankomst:
 
- aanmelden bij juf Julie ( zie lichtblauw pamflet BS Stene )
- deelnemerskaart vragen aan juf Julie, juf Cindy, juf Heidi
- overgooiertje aandoen
- kaart opspelden
- in de opwarmingsbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip
- in de startbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip ( zal kenbaar gemaakt worden via de micro)!!!! Goed luisteren!!!
Bij einde:
 
- spullen terugbrengen
- verwittig leerkrachten met wie je naar huis gaat!!!
Meer info: Juf Julie
➢ Opmerking:  Indien de loopcross niet doorgaat omwille van het slecht weer zullen de leerlingen de woensdagmorgen ten laatste verwittigd worden!
 
Richtlijnen
 
• Loop Oostende naar de top” gaat door op en rond terrein 5 van het Sportpark De Schorre.
Het terrein kan worden bereikt via het wandelpad aan de rechterkant van de Stuiverstraat tegenover de Kraanvogelstraat.
• BaO: er wordt geen rangschikking opgemaakt. Het komt er op aan zoveel mogelijk rondjes binnen de voorziene tijdspanne af te leggen.
• Voor alle deelnemers wordt er, als opwarming in de startbox, een doorlopende danshappening georganiseerd. Wees dus tijdig aanwezig !

zondag, 22 september, 2019 - 15:43