De factuur

Schoolfactuur

Maandelijks krijgt je kind een factuur mee.
Daar vind je een overzicht van de kosten.

Wij onderscheiden 3 soorten kosten:

1. Vaste kosten
het geld voor volledige maaltijden, soep en melk

2. Extra kosten
geld voor uitstappen, bezoeken, deelname aan culturele activiteiten (vb. toneel), enz.

3. Voor- en naschoolse opvang

 

Hoe kan je betalen?

Betaling via domiciliëring.
Zo gebeurt de betaling automatisch nadat u de factuur hebt kunnen controleren.

Betaling via overschrijving (pc-banking)

Cash

Neem contact op met het secretariaat via 059 50 06 91 om een eigen financiële regeling op te maken.

Korting op uw factuur!

Koop de onderwijscheque aan bij Stad Oostende.
Je betaalt 2 euro en je krijgt er een cheque ter waarde van 10 euro.
Gebruik deze bon om uitstappen en bezoeken te betalen.
Bekijk de voorwaarden op de website van Stad Oostende of bekijk de flyer.