Loopcross strandjogging

Loopcross strandjogging

Cross 6: Strandjogging

Op woensdag 23 oktober 2019 staat de laatstecross gepland waar de leerlingen van basisschool Stene kunnen aan deelnemen. 

De activiteit gaat door op woensdagnamiddag en is volledig gratis. De leerkrachten zijn tot 15 minuten voor en 15 minuten na de loopwedstrijdaanwezig. 

Indien de leerling ingeschreven is maar door omstandigheden niet kan deelnemen verwittig dan de leerkracht. 

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u tijdig aanwezig te zijn! 15 minuten vooraf!!!!

Start

om 14u10 voor de kleuters en om 14u20 voor de basisscholen.

Categorieën en afstanden

 


 

  jongens enmeisjes

14u10

  3° kleuterdag

  1 mini-ronde (500m, 400m voorlopers)

14u20

  1° en 2° leerjaar

  1 kleine ronde (1000m, 800m voorlopers)

14u35

  3° en 4° leerjaar

  1 kleine ronde (1000m, 600m voorlopers)

14u50

  5° en 6° leerjaar

  1 grote ronde (1700m)

13u45

  secundair onderwijs

  1 grote ronde (1700m)

Verantwoordelijke  leerkrachten : Meester Jorn, juf Brenda, juf Liesbeth

Zelf meebrengen: Eigen veiligheidsspelden meebrengen!!!!!

 

Bij aankomst: 

 

- aanmelden bij meester Jorn ( zie lichtblauw pamflet BS Stene ) 

- deelnemerskaart vragen aan meester Jorn

- overgooiertje aandoen

- kaart opspelden

- in de opwarmingsbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip 

- in de startbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip ( zal kenbaar gemaakt worden via de micro)!!!! Goed luisteren!!! 

Bij einde:

- spullen terugbrengen

- verwittig leerkrachten met wie je naar huis gaat!!!

        Meer info: Juf Julie 

• Opmerking:  Indien de loopcross niet doorgaat omwille van het slecht weer zullen de leerlingen de woensdagmorgen ten laatste verwittigd worden! 

Zie eveneens site school of via Facebook

 

Richtlijnen

 

• Onthaal vanaf 14u00 ( basisschool Stene ) ophalen borstkaartjes en etiketten lopers.

• Nieuwe lopers dienen zich  aan te melden bij één van de begeleiders met vermelding van: nieuwe lopende leerling

• Er wordt gelopen op het strand ter hoogte van het Beach House, surfclub Oostende( recht tegenover de Wellingtonrenbaan ) 

• Er zijn geen kleedkamers voorzien.

zondag, 20 oktober, 2019 - 20:56