Loopcross Bredene

Loopcross Bredene

 

Cross 1: Bredene cross

Op woensdag 18 september 2019 staat de eerstecross gepland waar de leerlingen van basisschool Stene kunnen aan deelnemen. De Bredene Cross.

De activiteit gaat door op woensdagnamiddag en is volledig gratis. De leerkrachten zijn tot 15 minuten voor en 15 minuten na de loopwedstrijdaanwezig. 

Indien de leerling ingeschreven is maar door omstandigheden niet kan deelnemen verwittig dan de leerkracht. 

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u tijdig aanwezig te zijn! 15 minuten vooraf!!!!

Start

Om 13u45 voor het secundair onderwijs, om 14u08 voor de kleuters en om 14u24 voor de basisscholen.

Categorieën en afstanden

 

  jongens en meisjes

3° kleuterklas

  400m met begeleiding

1° en 2° leerjaar

  880m met 600m begeleiding

3° en 4° leerjaar

  880m met 400m begeleiding

5° en 6° leerjaar

  880m zonder begeleiding

 miniemen (°2007-2006)

 1450m

 cadetten (°2005-2004)

 1450m

 scholieren (°2003-2002-2001)

 1450m

 

Verantwoordelijke  leerkrachten : Meester Jorn, meester Sam en juf Amber

 

Zelf meebrengen: Eigen veiligheidsspelden meebrengen!!!!!

zondag, 15 september, 2019 - 20:46