Cross Gistel

Cross Gistel

Cross 3: Gistel

Op 2 oktober 2019 staat de derde cross gepland waar de leerlingen van basisschool Stene kunnen aan deelnemen. De Gistelse Cross!De activiteit gaat door op woensdagnamiddag en is volledig gratis. De leerkrachten zijn tot 15 minuten voor en 15 minuten na de loopwedstrijd aanwezig.Indien de leerling ingeschreven is maar door omstandigheden niet kan deelnemen verwittig dan de leerkracht.Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u tijdig aanwezig te zijn! 15 minuten vooraf!!!!

Start : Om 14u15 voor de basisscholen.

3° kleuterklas 500m met voorlopers.  

1° en 2° leerjaar 950m met 650m begeleiding

3° en 4° leerjaar 950m met 450m begeleiding. 

5° en 6° leerjaar. 950m zonder begeleiding

Verantwoordelijke  leerkrachten : Meester Jorn, Juf Hilde L6 en Juf Steffie L6. Zelf meebrengen: Eigen veiligheidsspelden meebrengen!!!!!

Bij aankomst:

- aanmelden bij meester Jorn ( zie lichtblauw pamflet BS Stene )

- deelnemerskaart vragen aan meester Jorn, juf Hilde of juf Steffie

- overgooiertje aandoen

- kaart opspelden

- in de opwarmingsbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip

- in de startbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip ( zal kenbaar gemaakt worden via de micro)!!!! Goed luisteren!!!

Bij einde:

- spullen terugbrengen

- verwittig leerkrachten met wie je naar huis gaat!!!

  Meer info: Juf Julie

➢ Opmerking:  Indien de loopcross niet doorgaat omwille van het slecht weer zullen de leerlingen de woensdagmorgen ten laatste verwittigd worden!

Zie eveneens site school of via Facebook

www.basisschoolstene.be

 

Richtlijnen

 

• Onthaal vanaf 13u45 ( basisschool Stene ) ophalen borstkaartjes en etiketten lopers.

• Nieuwe lopers dienen zich  aan te melden bij meester Jorn met vermelding van: nieuwe lopende leerling

• Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, vertrek tijdig naar de cross!

• Er wordt gelopen op de terreinen van het stadium KEG.

• Adres: Sporthal Zomerloos, Sportstraat 1, 8470 Gistel

 

 

 

 

 

zondag, 29 september, 2019 - 19:55