Athena/campus Pegasus cross

Athena/campus Pegasus cross

Cross 5: Athena / Pegasus

Op woensdag 16 oktober 2019 staat de vijfde cross gepland waar de leerlingen van basisschool Stene kunnen aan deelnemen.
De activiteit gaat door op woensdagnamiddag en is volledig gratis. De leerkrachten zijn tot 15 minuten voor en 15 minuten na de loopwedstrijd aanwezig.
Indien de leerling ingeschreven is maar door omstandigheden niet kan deelnemen verwittig dan de leerkracht.
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u tijdig aanwezig te zijn! 15 minuten vooraf!!!!
 
Start
Om 14u voor de kleuters en  om 14u15 voor de basisscholen.
Categorieën en afstanden
 
jongens
meisjes
 14u00.     3° kleuterklas.    400m met begeleiding
 14u15.      1° leerjaar.          1000m met begeleiding
 14u30.     2° leerjaar.          1000m met begeleiding
 14u45.     3° leerjaar.          1000m met begeleiding 
 15u00.     4° leerjaar.          1000m met begeleiding
 15u15.      5° leerjaar.          1000m met begeleiding
 15u30.     6° leerjaar.          1000m

Verantwoordelijke  leerkrachten : Juf Julie, juf Kim, juf Stefanie
 Zelf meebrengen: Eigen veiligheidsspelden meebrengen!!!!!
 Bij aankomst:
 
- aanmelden bij juf Julie ( zie lichtblauw pamflet BS Stene )
- deelnemerskaart vragen aan juf Julie
- overgooiertje aandoen
- kaart opspelden
- in de opwarmingsbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip
- in de startbox plaatsnemen op het juiste tijdsstip ( zal kenbaar gemaakt worden via de micro)!!!! Goed luisteren!!!
 
Bij einde:
- spullen terugbrengen
- verwittig leerkrachten met wie je naar huis gaat!!!
 
Meer info: Juf Julie
• Opmerking:  Indien de loopcross niet doorgaat omwille van het slecht weer zullen de leerlingen de woensdagmorgen ten laatste verwittigd worden!
Zie eveneens site school of via Facebook
 Richtlijnen
• Onthaal vanaf 13u45 ( basisschool Stene ) ophalen borstkaartjes en etiketten lopers.
• Nieuwe lopers dienen zich  aan te melden bij één van de begeleiders met vermelding van: nieuwe lopende leerling
• Er wordt gelopen op het sportterrein van de school Pegasus / Stene / Athena
• Er zijn geen kleedkamers voorzien.

zondag, 13 oktober, 2019 - 20:25